Materiały budowlane - Hurtownia Budowlana Luk-Pol Opole

OCIEPLENIA BUDYNKÓW

Ocieplenia budynków wykonywane w sytemie ADEXBUD oraz CEKOL –  przy zastosowaniu wełny lub styropianu.

Cekol

ZEWNĘTRZNY ZESPOLONY SYSTEM OCIEPLEŃ ZE STYROPIANEM CEKOL TERMO S

System ociepleń CEKOL TERMO S przeznaczony jest do wykonywania izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynków istniejących jak i nowo wznoszonych. Polega on na przymocowaniu do ścian za pomocą zaprawy klejącej (CEKOL TERMO S1) i łączników z tworzywa sztucznego warstwy termoizolacyjnej (styropianu), wzmocnieniu jej siatką z włókna szklanego zatopioną w warstwie zaprawy klejącej (CEKOL TERMO S2), a następnie wykończenie powierzchni tynkiem mineralnym CEKOL C-35 stanowiącym podkład pod farby. Wszystkie prace należy wykonywać w temperaturze od +5 ºC do +25 ºC.

System ociepleń cekol

INSTRUKCJA WYKONANIA SYSTEMU:

Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące wykonywania systemu ociepleń ścian zewnętrznych budynków z zastosowaniem styropianu jako materiału izolacyjnego oraz produktów o wspólnej nazwie CEKOL. Prawidłowe wykonanie poszczególnych etapów prac gwarantuje trwałość systemu oraz zmniejszenie strat cieplnych w danym obiekcie. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem CEKOL TERMO może być stosowany w budynkach nowo wznoszonych oraz eksploatowanych, do ścian o różnych rozwiązaniach materiałowych. Stosowanie zestawu wyrobów, powinno być zgodne z projektami ociepleń dla określonych budynków, opracowanymi z uwzględnieniem wymagań polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych.

WARUNKI PRACY:

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie wykonywania prac jak również w czasie wysychania nie powinna być niższa niż +5 ºC. W czasie 24 godzin od nałożenia zaprawy lub tynku elewacyjnego należy go chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. Wady budynku wpływające na prawidłowe funkcjonowanie systemu ociepleń powinny zostać usunięte. Podczas prowadzenia prac przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady, silne nasłonecznienie, wysoka temperatura) należy zapewnić odpowiednią ochronę. Podczas wykonywania ocieplenia powinny zostać zakończone wszelkie procesy mokre wewnątrz budynku (tynkowanie, posadzki). Budynek powinien być wolny od wilgoci technologicznej.

ZEWNĘTRZNY ZESPOLONY SYSTEM OCIEPLEŃ Z WEŁNĄ CEKOL TERMO W

OPIS OGÓLNY SYSTEMU:

System ociepleń CEKOL TERMO W przeznaczony jest do wykonywania izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynków istniejących jak i nowo wznoszonych. Polega on na przymocowaniu do ścian za pomocą zaprawy klejącej (CEKOL TERMO W1) i łączników z tworzywa sztucznego warstwy termoizolacyjnej (wełny mineralnej), wzmocnieniu jej siatką z włókna szklanego zatopioną w warstwie zaprawy klejącej (CEKOL TERMO W2), a następnie wykończenie powierzchni tynkiem mineralnym CEKOL C-35 stanowiącym podkład pod farby. Wszystkie prace należy wykonywać w temperaturze od +5 ºC do +25 ºC.

INSTRUKCJA WYKONANIA SYSTEMU:

Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące wykonywania systemu ociepleń ścian zewnętrznych budynków z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału izolacyjnego oraz produktów o wspólnej nazwie CEKOL TERMO W. Prawidłowe wykonanie poszczególnych etapów prac gwarantuje trwałość systemu oraz zmniejszenie strat cieplnych w danym obiekcie. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem CEKOL TERMO W może być stosowany w budynkach nowo wznoszonych oraz eksploatowanych, do ścian o różnych rozwiązaniach materiałowych. Stosowanie zestawu wyrobów, powinno być zgodne z projektami ociepleń dla określonych budynków, opracowanymi z uwzględnieniem wymagań polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych.

WARUNKI PRACY:

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie wykonywania prac jak również w czasie wysychania nie powinna być niższa niż +5 ºC. W czasie 24 godzin od nałożenia zaprawy lub tynku elewacyjnego należy go chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. Wady budynku wpływające na prawidłowe funkcjonowanie systemu ociepleń powinny zostać usunięte. Podczas prowadzenia prac przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady, silne nasłonecznienie, wysoka temperatura) należy zapewnić odpowiednią ochronę. Podczas wykonywania ocieplenia powinny zostać zakończone wszelkie procesy mokre wewnątrz budynku (tynkowanie, posadzki). Budynek powinien być wolny od wilgoci technologicznej, aby nie dochodziło do zawilgocenia warstwy wełny.

  1. Grunt głęboko penetrujący Cekol DL-80
  2. Biały klej do zatapiania siatki Cekol TERMO W2
  3. Klej do wełny mineralnej Cekol TERMO W1
  4. Biały grunt pod tynki elewacyjne Cekol GB-87
  5. Biała gładź cementowo-polimerowa KUCHNIA
  6. ŁAZIENKA ELEWACJA Cekol C-35
  7. Biały mineralny tynk elewacyjny Cekol C-35 Baranek